Jak odpowiedzialnie zbudować swój koszyk inwestycyjny ? – inwestowanie

Ryzyko inwestycyjne to bez wątpienia , jedna z podstawowych rzeczy jakich musimy się nauczyć zaczynając samodzielne inwestowanie. Nie ma czegoś takiego jak inwestycyja bez ryzyka , gdyż składa się ona zazwyczaj z wielu zmiennych , tak więc na każdym etapie danej inwestycji zawsze może coś pójść nie tak. Znamy histori dziesiątki firm , które upadały przez drobne niedopatrzenia w rozliczeniu z podatku vat , a po wielu miesiącach okazało się , że firma nic nie zawiniła , jednak zbankrutowała. Równie dobrze firmie która rokuje bardzo dobrze niespodziewanie bank może wypowiedzieć umowę kredytu , a w przypadku gdy firma traktuje to jako kredyt obrotowy może niespodziewanie stracić jakiekolwiek szanse na skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli jest to firma handlowa to taka decyzja może oznaczać praktycznie jej bankructwo. Jednak z punktu widzenia inwestora , jest to praktycznie nie istotne , gdyż jeśli ma dobrze zdywersyfikowane ryzyko , a więc odpowiednio zbydowany koszyk inwestycyjny to nawet totalne wywrócenie się jednego projektu z punktu widzenia inwestora nie powinno sprawić nam większych problemów , gdyż w gospodarce jest często tak , że nieszczęście jednej firmy z danego sektora gospodarki jest szczęściem drugiej firmy. W inwestycjach , szczególnie tych giełdowych bardzo możliwe jest po prostu , że jeśli obydwie spółki są notowane na giełdzie papierów wartościowych to suma naszych strat i zysków zwyczajnie się zbilansuje , i wyjdziemy na zero. Oczywiście przy prawidłowej budowie koszyka inwestycyjnego , w którym mamy akcje , obligacje oraz w zależności od ryzyka jakie planujemy bardzo możliwe , że inne walory zrekompensują nam spadek cen akcji , lub bankructwo tej spółki. Inwestując na giełdzie papierów wartościowych , kupując obligacje skarbu państwa dowolnego kraju , lub też firmy która poprzez emisje obligacji planuje rozwinąć swoją działalność musimy pamiętać o tak na prawdę o jednym , że w większości przypadków z jakimi będziemy mieli do czynienia ryzyko jest po prostu proporcjonalne do potencjalnych zysków oraz strat jakie możemy odnieść kupując obligacje czy też metale szlachetne w celu późniejszej sprzedaży. Tylko ci co najlepiej oszacują te ryzyko osiągną świadomy zysk który nie będzie dziełem przypadku , a owocem świadomej wiedzy oraz znajomości rynków.

inwestowanie


Tagi:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>