INNOWACYJNOŚĆ W KAŻDEJ SFERZE DZIAŁANIA ORGANIZACJI

Podstawową cechą nowego podejścia jest innowacyjność w każdej sferze funkcjonowania organizacji, na każdym jej poziomie. Wszystkie elementy systemu zarządzania – strategia, struktura, procedury, kultura – muszą sprzyjać generowaniu i wdrażaniu innowacji. Aktywność innowacyjna jest ukierunkowana na:

– poprawę jakości wyrobów i procesów wytwórczych.

– podniesienie wydajności pracy

– poprawę jakości pracy, to znaczy warunków i bezpieczeństwa pracy, klimatu społecznego itp.

– poprawę organizacji, metod pracy itp.

Wokół tych celów koncentrują się różne obszary zarządzania. Są one ściśle ze sobą powiązane, tworząc spójną i proefektywną całość. Uznaje się, że:

Dążenie do wzrostu wydajności pracy i konkurencyjności musi być związane z działaniami na rzecz poprawy jakości pracy. Osiągnięcie wysokich parametrów jakościowych wyrobów i procesów wytwórczych zależy od poprawy organizacji pracy oraz wzmocnienia czynników motywacyjnych. Konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy i włączenie uczestników organizacji w proces zarządzania.

Takie podejście oznacza istotną zmianę szczegółowych celów zarządzania w porównaniu do systemów „tradycyjnych”. W tabeli 6.4 porównujemy przykładowe cele dyrekcji w obszarze ,jakość” w przedsiębiorstwie „tradycyjnym” (ciągle jeszcze najczęściej spotykanym) i nowoczesnym.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>