FUNKCJE STRUKTURY

Na przykładzie „Centroprojektu” ustaliliśmy, czym jest struktura organizacyjna, jakie typy struktur można wyróżnić, na czym polega ocena struktury, jak się ją projektuje i przeprojektowuje.

Istotą struktury organizacyjnej jest odpowiednie spojenie celów i zadań, wynikających ze strategii i technologii procesów wykonawczych, z ludźmi i sposobami oddziaływania na nich w procesach pracy.

Efektywna struktura organizacyjna musi spełniać szereg funkcji i uwzględniać wiele wymogów. Powinna:

– stanowić ramy działań organizacyjnych (wykonawczych i zarządczych),

– regulować działania poszczególnych pracowników i zespołów,

– umożliwić osiągnięcie określonego poziomu realizacji potrzeb pracowników,

– wynikać ze strategii organizacji i być do niej dostosowana,

– uwzględniać specyfikę procesów wykonawczych,

– zapewnić efektywną realizację celów organizacji.

Te funkcje stanowią zarazem zestaw ogólnych kryteriów, jakimi należy się posługiwać przy ocenie istniejącej struktury lub przygotowywanych wariantów przeprojektowania. Wielość funkcji pozwala zdać sobie sprawę z tego, że projektowanie struktur jest zadaniem skomplikowanym.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>