Dziewięć parametrów projektowych – kontynuacja

Specjalizacja w wymiarze poziomym, wyrażonym liczbą i różnicowaniem zadań wykonywanych przez pracownika (specjalizacja horyzontalna) oraz pionowym, charakteryzującym stopień, w jakim pracownik może kształtować treść i sposób pracy. Kształtując parametr specjalizacji poszczególnych stanowisk, musimy odpowiedzieć na pytania: jakie zadania przydzielić danemu stanowisku oraz jak wyspecjalizowana musi być realizacja tych zadań?

Wąska specjalizacja horyzontalna oznacza przydzielenie danemu stanowisku niewielu zadań, a w ekstremalnych przypadkach nawet pojedynczych czynności, np. na wydziale konfekcjonowania kremów w przedsiębiorstwie produkującym kosmetyki jeden z pracowników dostarcza plastykowe opakowania, drugi umieszcza je na taśmie, gdzie wypełniają je kremem automatyczne dozowniki, następni dwaj pracownicy zamykają wieczkami wypełnione opakowania i eliminują puste pudełka, a dwaj kolejni wycierają gotowe kremy i pakują w kartony, zamykają kartony taśmą klejącą, przyklejają kartkę informującą o nazwie wyrobów, ich liczbie i cenie, producencie i dacie produkcji. Wąska specjalizacja pozioma prowadzi zazwyczaj do ograniczenia swobody pracowników co do wyboru metod i treści pracy. Wymaga się dokładnej znajomości określonego i tylko tego zadania oraz wprawy w jego wykonaniu, bez zwiększania kwalifikacji ogólnych.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>