Członkowie zarządu firmy Kloster Mili w Dalecarlia część 2

Gustaf de Laval stale pracował na udoskonaleniem separatora oraz nad innymi wynalazkami. Lamm starał się natomiast zainteresować urządzeniem zagraniczne firmy. Dużo podróżował, nawiązywał liczne kontakty. W 1879 r. podpisał umowę z Bergerdorfer Eisenwerk w Hamburgu. W latach 1880-ych niewielka amerykańska firma rozpoczęła produkcję separatorów na licencji de Lavala i Lamma.

Sprzedaż stale rosła, dzięki czemu więcej środków można było przeznaczyć na eksperymenty i badania. Początkowo większość urządzeń kupowali klienci zagraniczni. Za sprzedaż i produkcję odpowiedzialny był Lamm, de Laval pracował natomiast nad nowymi wynalazkami i ulepszeniami technicznymi. W 1881 r. separatory były już produkowane w fabryce wspólników w Kungs- holmen (Szwecja).

Między współwłaścielami nie zawsze panowała jednak harmonia. Lamm, człowiek rzetelny i dokładny, nie potrafił pogodzić się z trybem życia swego kolegi. Ten zaś wciąż potrzebował pieniędzy. W 1883 r. de Laval postawił ultimatum: jeśli Lamm nie zgodzi się na przekształcenie firmy w spółkę akcyjną, wycofa swój wynalazek i poszuka sobie innego wspólnika. De Laval pragnął zdobyć więcej pieniędzy i dlatego zależało mu na emisji akcji. Lamm, myśląc o długofalowym interesie firmy, przyjął ultimatum, widząc w tym szansę na uratowanie firmy. 5 kwietnia 1983 r. powstała spółka akcyjna Separator AB. Sprzedaż nadal rosła, a wynalazek zdobywał nowe nagrody na międzynarodowych wystawach.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>