ALTERNATYWY REKRUTACJI

Zamiast pozyskiwać nowych uczestników można w inny sposób pokryć zapotrzebowanie organizacji na pracę. Alternatywami rekrutacji są:

Praca w nadgodzinach. Jest to najpowszechniej stosowana metoda równoważenia zwiększonego zapotrzebowania na siłę roboczą, szczególnie wskazana, gdy wzrost ten jest okresowy (przejściowy). Wiele przedsiębiorstw zachęca swoich pracowników – najczęściej przy pomocy wysokich płac – do pracy w zwiększonym wymiarze czasu. Zarówno pracodawca, jak i pracobiorcy korzystają (w krótkim okresie) na takim rozwiązaniu pracodawca oszczędza koszty rekrutacji, selekcji i zatrudnienia, pracownicy otrzymują wyższą płacę. W dłuższym okresie takie rozwiązanie na ogół jest nie do przyjęcia z powodu zmęczenia pracowników i w związku z tym obniżenia ich efektywności.

Umowy zlecenia. Zamiast zatrudniać pracowników można powierzyć wykonanie określonej pracy osobie bądź osobom z zewnątrz na zasadzie umowy zlecenia. Po wykonaniu pracy umowa wygasa.

Personel dodatkowy. Z personelu dodatkowego korzystają liczne sklepy, domy towarowe, bary i restauracje. Dodatkowymi pracownikami bywają najczęściej uczniowie i studenci, zarabiający na życie, na wakacje itd. Personel taki jest tani, mało wymagający, można gospodarować nim o wiele bardziej elastycznie niż stałymi pracownikami (umawiać się na godziny szczytu np. w restauracji, zwalniać, wysyłać do domu w godzinach „pustych”). Jednocześnie jednak cechuje go zwykle niska motywacja, zaangażowanie i zainteresowanie celami organizacji, rezultatami czasowego związku z firmą.

Leasing pracowników. Zamiast zatrudniać osoby na stałe, przedsiębiorstwa w wielu krajach korzystają z leasingu oferowanego przez specjalne firmy. Pracownicy firmy leasingowej „wypożyczani” są odpłatnie przedsiębiorstwu zgłaszającemu zapotrzebowanie. Z tego typu usług chętnie korzystają małe firmy {smali business). Oszczędzają znaczne sumy, nie ponosząc kosztów rekrutacji i selekcji, szkolenia, przestojów, emerytur itd. Najczęściej firmy usługowe oferują leasing pracowników określonych specjalności, na przykład sekretarek, specjalistów od marketingu, reklamy. Także duże firmy chętnie korzystają z leasingu w okresie urlopów wypoczynkowych, dłuższych urlopów macierzyńskich, ojcowskich, opiekuńczych, przedłużającej się choroby własnego pracownika itd.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>