pożyczka chwilówka bez dochodów na blog.pozyczkabez.pl

KATASTROFY PRZEMYSŁOWE

Dla większości ludzi jest dziś oczywiste, że nowe technologie, które pozwalają rozwiązać wiele problemów współczesnego świata, stwarzają także różnorodne, niespotykane wcześniej zagrożenia.

Analiza wydarzeń w Fli\borough (W. Brytania, 1974, zakłady chemiczne), Sevesso (Włochy, 1976, zakłady chemiczne), Three Mile Island (USA, 1979, elektrownia jądrowa), w Bhopalu (Indie, 1983, zakłady chemiczne) i Czarnobylu (Ukraina, 1986, elektrownia jądrowa), wykazuje, że ryzyko wystąpienia wielkich katastrof przemysłowych nie jest równoznaczne z ryzykiem technicznym.

Wielkie katastrofy nie są wynikiem interwencji ,,ślepego losu” w przebieg racjonalnie zaprojektowanych procesów. Mają swoją własną logikę, która z wyjątkową precyzją przekształca się w ciąg tragicznych zdarzeń. Zalążkiem, czy – jak kto woli – zapalnikiem, jest najczęściej błąd popełniony przez człowieka, błąd, na który z narastającą siłą nakładają się niedostatki systemów automatycznego sterowania i kontroli, zabezpieczeń, niedrożność kanałów informacyjno-decyzyjnych ild.

Zarządzanie w warunkach wielkiego zagrożenia musi uwzględniać pomijane dotąd aspekty i elementy sytuacji ekstremalnych, musi opierać się na nowych strukturach organizacyjnych w przedsiębiorstwie i poza nim. Punktem

Rysunek 6,7, Gfówni aktorzy w sytuacji katastrofy przemysłowej Źródło: A Malczewski, Zarządzanie..,, op. ci!. s. 137. wyjścia do opracowania odpowiednich zasad i rozwiązań powinna być świadomość tego, że katastrofa musi uaktywnić instytucje i osoby na różnych szczeblach struktur lokalnych, ogólnokrajowych i – w wielu przypadkach – międzynarodowych, zarówno państwowych jak i społecznych. Na rysunku 6.7 przedstawiamy aktorów odgrywających w takiej sytuacji znaczącą rolę.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>