Monthly Archives Lipiec 2017

Cztery grupy uwarunkowań część 2

Władza w organizacji ujmowana w wymiarach własności, potrzeb członków i popularności danego rozwiązania strukturalnego. W różnych typach organizacji inne grupy pracowników dążą do odgrywania najważniejszej roli, uzewnętrzniają potrzebę władzy w sensie faktycznego wpływania na organizację i zapewnienie sobie korzystnej pozycji na tle innych grup. To, jaka grupa dominuje i do czego dąży, odbija się w rozwiązaniach strukturalnych. Na przykład w szpitalu silną grupę nacisku tworzą lekarze. Nastawieni na bezpośrednie kontakty z pacjentem i współpracę z innymi kolegami, reprezentującymi różne zawody medyczne, niechętnie poddają się jakiejkolwiek formie kontroli administracyjnej i finansowej, poprzez silne lobby związkowe gwarantują sobie istotny wpływ na politykę zatrudnienia, wynagradzania, jak też kształtowanie innych decyzji strategicznych, dotyczących np. inwestowania. W przypadku organizacji naukowo-badawczej, realizującej nowatorskie projekty technologiczne, faktycznie największą władzę mają eksperci, wpływający na przebieg procesów projektowych, skuteczność i jakość ich wykonania, przygotowanie planów i budżetów. Najwięcej władzy w organizacji typu spółki holdingowej ma z kolei kierownictwo spółki-matki i poszczególnych spółek- -córek.

więcej